I tillegg til studieplass og idrettsdeltakelse ved et amerikansk college, vil et opphold i USA medføre mange opplevelser som kjennskap til amerikansk kultur, opprettelse av livslange kontakter og ikke minst en unik mulighet for perfeksjonering av det engelske språk.

Sports-ed Scandinavia ønsker å tilby skandinaviske studenter under 25 år muligheten til studere og utøve sin idrett ved amerikanske colleges. Som en forutsetning for dette kreves: Tilfredsstillende karakterer fra den videregående skole,  SAT-test og fysiske tester gjennomført av oss for å kunne anbefale studenter med et visst nivå til trenerne i USA. Her legges det vekt på ferdigheter innen idretten og studentene må gjennom et intervju.

Når aktuelle studenter har kommet seg gjennom disse kravene, tilbys de på grunnlag av både sine akademiske - (karakterer fra videregående skole) og idrettslige prestasjoner en skreddersydd pakkeløsning fra Sports-ed Scandinavia som har som mål at studenten får studieplass og stipend ved et amerikansk college.

Uttak av potensielle utøvere vil i første omgang dreies seg om elever på VK1 (2. år) på videregående skole. Begrunnelsen for dette er av tidsmessige hensyn; elevens interesse meldes i løpet av 2. år ved videregående skole, de må da gjennomgå obligatoriske tester i Norge og kontakt opprettes i USA. Studiestart i USA er august året etter. Sports-ed Scandinavia vil følge opp begge kategorier av studenter i USA: a) de studentene som får sportsstipend og plass ved et college (kontaktnett, være behjelpelig med ulike søknader, reiser etc.), og b) de studentene som i første omgang ikke blir tatt ut av sportslige hensyn (arbeide videre med kontakter opp mot colleges for etablering av studieplasser). Studentene legges inn i databaser på vår hjemmeside hvor trenere når som helst kan logge seg inn for å sjekke status.

Sports-ed Scandinavia tilbyr den informasjon og rådgivning som trengs for at du skal få muligheten til et scholarship i USA.

Sports-ed Scandinavia ønsker selvsagt utøvere fra alle landene i Skandinavia velkommen!