For at vi i Sports-ed Scandinavia skal kunne anbefale interesserte studenter til collegene i USA må vi først forvisse oss om at studentene holder det nivået som kreves. Derfor arrangerer vi noe vi kaller "screening", som i all hovedsak går ut på at de som er melder sin interesse hos oss kommer på våre samlinger og viser hva de kan. Samtidig må de gjennom et kort intervju slik at vi kan danne oss et bilde av studentene. Dette hjelper oss i vårt arbeide med å skaffe studentene stipend og studieplass.

Ikke minst gjøres dette for at collegetrenerne vi anbefaler utøverne til skal kunne danne seg et visst inntrykk av hver enkelt deltaker. Informasjon om hver enkelt blir med samtykke lagt inn på vår database hvor trenerne kan logge seg inn og se på karakterer og sportslige meritter som studentene har oppnådd.

Det vi tilbyr

Profesjonell screening - vi insisterer på å se aller våre potensielle utøvere
Student- / utøverprofiler opp mot trenere i USA
Spesiell fysisk testing
Råd og informasjon om hvordan en kommer i form og kan utvikle seg
Student- / foreldrepakke - step by step guide til et studium i USA
Rådgivning opp mot kvalifikasjoner som trengs
Informasjon og rådgivning ifm SAT og søknad om visum
Informasjon og rådgivning på fly-, reise- og personlig forsikring
Showcase tours over to the USA!